Pressmeddelande: Brandattentaten mot judiska personer attacker mot den svenska demokratin