top of page

Uttalande från Judiska centralrådets ordförande med anledning av att Socialdemokraterna går till val

Mars 13, 2018 11:04

Nu på morgonen meddelade Socialdemokraterna att man kommer att gå till val på ett förbud mot religiösa friskolor. Gymnasieminister Anna Ekström säger följande: ”För oss är det självklart att ingen elev ska utsättas för religiös påverkan i skolan. Att tro, eller att låta bli, ska vara varje barns eget val.”

Judiska centralrådet håller med om att skolan inte ska tala om för barn vad de ska tro på då det i Sverige råder religionsfrihet. Det följer dock av Sveriges åtaganden enligt bland annat Europakonventionen och EU-förordningen om nationella minoriteter att föräldrar ska ha rätt att uppfostra och låta utbilda sina barn i enlighet med sin kultur och tradition. De judiska skolorna i Sverige är inte religiösa eller konfessionella skolor utan skolor som för det judiska kulturarvet vidare till nästa generation genom att undervisa om den judiska kulturen och religionen.

Vi tycker därför att det är bra att socialdemokraterna vill att förändringarna ska göras med respekt för de nationella minoriteternas ställning och att de ser till att judiska skolor kommer att få fortsätta även efter en eventuell lagändring. För att förtydliga detta föreslår Judiska centralrådet att en ny skolform bör skapas i skollagen; nationell minoritetsskola eller judisk nationell minoritetsskola. På så vis kan de judiska skolorna tydligt skiljas från de religiösa friskolorna.

Då den judiska gruppen i Sverige räknas som en nationell minoritet ska de judiska skolorna ses som skolor för den judiska minoriteten. Denna definition av Hillelskolan som en skola för en judisk minoritet formulerades redan år 1969 av Olof Palme då han var ecklesiastikminister.

-------------------------------------------------------------------------------------------------​

Judiska Centralrådet (JC) bildades den 29 november 1953 av de mosaiska församlingarna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping och är idag en sammanslutning av de judiska församlingarna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Nordvästra Skåne.

Kontaktperson

Aron Verständig Ordförande, Judiska församlingen i Stockholm och Judiska Centralrådet aron.verstandig@gmail.com

bottom of page