top of page

Skarp kritik mot polskt lagförslag

Judiska Centralrådet (JC) fördömer i skarpa ordalag det lagförslag som innebär att en person som säger att Polen var skyldigt till nazistiska brott kan dömas till fängelse. JC poängterar att många polacker räddade judar från en säker död men att det även fanns polacker som aktivt hjälpte nazisterna i deras brott mot judar. JC är även oroade att en lag som gör det olagligt att lägga skulden på polackerna för de tyska nazisternas brott mot mänskligheten kan försämra yttrandefriheten i Polen.

"Att förvanska sanningen eller att förneka Förintelsen kan aldrig tolereras" skriver Judiska Centralrådet i sitt brev till polska ambassaden.

bottom of page