top of page

Lyckönskningar inför jom kipur från Kardinal Arborelius ocd

Judiska församlingen i Stockholm fick idag besök av Anders Kardinal Arborelius ocd, Biskop av Stockholms Katolska stift. Kardinalen överlämnade vid besöket ett brev med lyckönskningar inför jom kippur, försoningsdagen. I brevet betonas hur viktigt samarbetet mellan judar och kristna är. Dessutom beklagas den senaste tidens spänningar mellan grupper i samhället och att rasism och antisemitism på nytt sprids i samhället. Speciellt vill den katolska kyrkan uttrycka solidaritet och gemenskapskänsla med den judiska gruppen och uttrycker att man känner sig förpliktigad att göra allt som är möjligt för att bestrida antisemitiska tendenser.

Överrabin Morton Narrow, Rabbin Ute Steyer, Anders Kardinal Arborelius ocd och ordförande för judiska församlingen, Aron Verständig

bottom of page