NMR får inte demonstrera nära synagogan

Judiska Centralrådet välkomnar att Förvaltningsrätten i Göteborg har beslutat att den nazistiska organisationen NMR inte får demonstrera i närheten av Göteborgs synagoga under det judiska årets heligaste dag – jom kipur. Även om Centralrådet hade önskat att demonstrationen hade flyttats till en annan dag ser Centralrådet det som positivt att domstolen vägt in betydelsen av att jom kipur firas samma dag i sin bedömning vilket inte Polisen hade gjort.

Judiska Centralrådet ser nu fram emot en bred debatt i samhället med målet att begränsa de nazistiska grupperingarnas möjligheter att växa och genomföra liknande demonstrationer.

Judiska Församlingen bedriver en bred verksamhet. I första hand är den inriktad på att erbjuda service för våra medlemmar. Social service, kulturella evenemang, program för ungdomar, informell utbildning och tre synagogor med olika religiös inriktning är ett urval av det vi erbjuder. Vi tar också aktiv del i samhällsdebatten.

Om oss

Judiska Centralrådet är en sammanslutning av de judiska församlingarna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Nordvästra Skåne.

Adress

Judiska Centralrådet i Sverige 

Sekretariat

Box 7427

103 91 Stockholm

 

E-post: info@jfst.se

Kontakt

© 2023 by HARMONY. Proudly created with Wix.com