top of page

Möte med justitie- och inrikesminister Morgan Johansson

Igår söndag valde den nazistiska organisationen Nordiska Motståndsrörelsen att genomföra en marsch genom centrala Göteborg. Judiska Centralrådet är särskilt oroat över att Polisen inte försökte att upplösa denna icke-tillståndsgivna manifestation. Faktumet att denna marsch ägde rum på samma sträcka som den nazistiska organisationen nekats tillstånd att marschera på visar med all tydlighet denna organisations totala brist på respekt för allt som ett demokratiskt rättssamhälle står för.

Den judiska befolkningen i Sverige har under den senaste tiden med stor oro kunnat bevittna hur den högerextrema rörelsen växt sig allt starkare i vårt land. Inte minst har vi upprörts över Polisens beslut att tillåta nazister att marschera genom Göteborg på det judiska årets viktigaste dag – Jom Kippur – ett stenkast från stadens synagoga. Ett beslut som vi har överklagat.

Judiska Centralrådet har idag även begärt ett möte med justitie- och inrikesminister Morgan Johansson för att framföra vår oro och för att höra vad Sverige kommer att göra för att uppfylla såväl nationella som internationella åtaganden för att skydda sin judiska befolkning.

bottom of page