top of page

Brev till Margot Wallström angående UNESCO

I ett brev till utrikesminister Wallström skriver Judiska Centralrådet att de med stor besvikelse noterar att ”Sverige valde att lägga ner sin röst när UNESCO den 13 oktober i år röstade för en resolution introducerad av Algeriet, Egypten, Libanon, Marocko, Oman, Qatar och Sudan, även den gällande de heliga platserna i Jerusalem.

Denna resolution – likt den som antogs i våras – använder sig enbart av de arabiska namnen på de heliga platserna. En resolution som dessutom riktar grava och ogrundade anklagelser mot Israel.”

Vidare skriver Centralrådet att det är ”beklagligt att Sverige inte tar tydlig ställning emot den historielösa hållning som den nu antagna resolutionen uppvisar”.

Läs brevet i sin helhet nedan:

Bästa Margot,

För tredje gången på ett års tid har Sverige antingen röstat för eller avstått från att rösta när kraftigt anti-israeliska resolutioner lagts fram till votering i Unesco.

Judiska centralrådet anser att Unesco har en viktig roll att fylla för att främja fred genom samarbeten inom områdena utbildning, kultur, vetenskap och kommunikation. För att Unesco ska kunna fylla den rollen krävs dock att Unesco agerar på ett balanserat och opartiskt vis. Under senare år har vi noterat att Unescos styrelse har använt organisationen som ett politiskt slagträ för att fördöma den judiska demokratiska staten Israel. Den senaste resolutionen angående Jerusalem, framlagd av Algeriet, Egypten, Libanon, Marocko, Oman, Qatar och Sudan och antagen på Israels självständighetsdag, uppfattar Judiska Centralrådet som ett historielöst och cyniskt ställningstagande som syftar till att undergräva det judiska folkets rätt till självbestämmande.

Vi som svenska judar anser att det är mycket olyckligt att Sverige som enda EU-land valde att rösta för denna ensidiga resolution. När ett land som Sverige – känt för sin höga respekt för mänskliga rättigheter – väljer att stödja denna typ av resolutioner medverkar Sverige till urholkningen av organisationens legitimitet.Judiska Centralrådet skulle mot denna bakgrund gärna se att Sverige tar initiativ när det gäller resolutioner som fördömer antisemitism och terrorism såväl i Mellanöstern som i övriga världen. Judiska Centralrådet deltar gärna i arbetet kring ett sådant initiativ.

Vänligen,

Aron Verständig

Ordförande

bottom of page