top of page

Öppet brev till utrikesministern


Stockholm, den 14 januari 2024

 

Bäste utrikesministern,

I november förra året, i samband med ett möte på Utrikesdepartementet, överlämnade vi som representanter för Judiska Centralrådet en skrivelse för att uppmärksamma regeringen på den oerhört svåra situationen för de israeliska gisslan i Gaza och deras familjer.


Gisslan som kidnappades den 7 oktober förra året lider inte endast av skottskador, övergrepp och misshandel, utan många är även i desperat behov av specialiserad vård. Flera av gisslan lider av sjukdomar som kräver medicinsk behandling och deras liv är i akut fara.


Tidigare har vi framfört följande brådskande önskemål förmedlade genom ”Hostages and Missing Families Forum”:


  • Att verka för att etablera en komplett lista över de kidnappade med detaljerad information om deras identitet och medicinska tillstånd.

  • Att verka för att Internationella Rödakorskommittén (ICRC) ska få tillträde till samtliga gisslan för att erbjuda adekvat medicinsk vård och behandling.

  • Att verka för upprättande av kommunikationsvägar mellan gisslan och deras familjer för att möjliggöra kontakt och stöd.

  • Att verka för inrättandet av en humanitär korridor som kan säkerställa en säker återförening av gisslan med sina familjer.


Den 14 -15 januari har det gått 100 dagar sedan Hamas attack mot israeliska civila och gisslan fördes till Gaza.


Vi vill därmed be dig och regeringen att visa ert stöd för frigivandet av de 137 gisslan av 22 olika nationaliteter genom att offentligt förmedla budskapet: #BRING THEM HOME NOW – 100 DAGAR I FÅNGENSKAP.


Vi ber dig och regeringen att verka för följande – i enlighet med ”Hostages and Missing Families Forums” krav:


  • Livstecken från kvarvarande gisslan, omedelbart.

  • Medicinsk vård och humanitär hjälp till samtliga gisslan.

  • Tillåta internationella observatörer att möta gisslan utan dröjsmål.


Enligt internationell lag är gisslantagande ett krigsbrott. Att kräva frigivandet av oskyldiga gisslan är inte ett politiskt utan ett humanitärt agerande.


Vi vädjar till er att uppamma allt stöd ni kan för att säkra gisslan och återföra dem till sina familjer.


”Om jag inte är för mig själv, vem ska vara för mig? Om jag inte är för andra, vad är jag? Och om inte nu, när?” - Rabbin Hillel

 

Aron Verständig, ordförande, Judiska Centralrådet

Hanna Halpern, generalsekreterare, Judiska Centralrådet


Tillägg: Centralrådet har fått svar av Utrikesdepartementet och kommer att träffa utrikesminister Tobias Billström den 27 mars.

  


 

Commentaires


bottom of page