top of page

Öppet brev

Till Sveriges utbildningsminister Anna Ekström och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson,


Den 12 april 2021 bjöd Skolverket in till samråd med judiska organisationer där bland annat Judiska Ungdomsförbundet i Sverige (JUS) och Judiska Centralrådet deltog. En av frågorna som civilsamhället ville att samrådet skulle behandla, var antisemitism i skolan som bland annat beskrivs i Brottsförebyggande rådets rapport 2019:4 Antisemitiska hatbrott samt rapporten Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap - en rapport om antisemitism och det judiska minoritetskapet i Malmös förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning (2020).


När antisemitism lyftes och civilsamhället krävde åtgärder, valde Skolverket att istället relativisera antisemitismen och mena att många grupper möter hat och hot. LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, JUS och Judiska Centralrådet motsätter oss starkt detta agerande från Skolverket. Aldrig någonsin får antisemitism relativiseras eller normaliseras. Aldrig någonsin ska en judisk person möta hat, hot och fientlighet. Aldrig någonsin ska gruppers utsatthet ställas mot varandra. Skolverket förminskade allvarligheten i att judiska barn och ungdomar får utstå antisemitism i Sverige. Förminskningen gällde även andra barn och ungdomar som möter hat och hot. Det kan vi aldrig tillåta.


I LSU:s undersökningar ser vi att 46% av engagerade barn och ungdomar inom våra medlemsorganisationer möter hat och hot. Enligt Brottsförebyggande rådet och som det även står beskrivet i den nationella handlingsplanen mot rasism, är skolan en viktig plats för att förebygga och motverka antisemitiska hatbrott. Antisemitismen måste tas på allvar. Hat och hot mot barn och ungdomar måste tas på allvar. Civilsamhället måste tas på allvar. Att en svensk myndighet, oavsett vilken den är, inte lyssnar på civilsamhällets larm, förslag och åtgärder är fel. Därför kräver vi ett möte innan sommaren med utbildningsminister Anna Ekström och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson. Gör om, gör rätt.


Benjamin Blecher, ordförande Judiska Ungdomsförbundet i Sverige

Nina Tojzner, generalsekreterare Judiska Ungdomsförbundet i Sverige

Aron Verständig, ordförande Judiska Centralrådet

Hanna Halpern, tillförordnad generalsekreterare Judiska Centralrådet

Rosaline Marbinah, ordförande LSU – Sveriges ungdomsorganisationer

Hannah Kroksson, generalsekreterare LSU – Sveriges ungdomsorganisationer


bottom of page