Medlemskap i Judiska Centralrådet

För medlemskap i JC krävs att församlingen/föreningen 

uppfyller ett antal kriterier:

  • Minst 100 vuxna (uppnått 18 års ålder) betalande medlemmar.

  • ·En, av medlemmar, demokratiskt vald styrelse.  

  • ·Fungerande synagoga eller synagoglokal(er).

  • Fungerande begravningsplats eller gemensam sådan med annan församling/motsvarande.

  • ·Fungerande judisk utbildning.

  • ·Fungerande administration.

Idag utgörs JC av de judiska församlingarna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Nordvästra Skåne. Ledamoten från den största medlemsförsamlingen utses normalt till ordförande i JC.

  • Judiska församlingen i Stockholm har ca 4200 medlemmar

  • Göteborgs judiska församling har ca 1000 medlemmar.

  • Malmö judiska församling har ca 550 medlemmar.

  • Nordvästra Skånes församling har ca 100 medlemmar. 

Medlemskap i judiska församlingar

Den som är född av en judisk mor eller den som har konverterat räknas som jude enligt den judiska lagen ”halacha”. 

I Stockholm, Göteborg och Malmö räcker det med att den ena föräldern är av judisk börd för att få bli medlem.

Kontakt
Adress

Judiska Centralrådet i Sverige 

Sekretariat

Box 7427

103 91 Stockholm

 

E-post: info@jfst.se

Judiska Centralrådet är en sammanslutning av de judiska församlingarna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Nordvästra Skåne.

Om oss

© 2023 by HARMONY. Proudly created with Wix.com